Informasjon:
f. 1969 (17)
Dr.scient, professor oseanografi
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
Direktør Bjerknessenteret for klimaforskning
55 58 26 91 / 986 77 226

Foto: Gudrun Sylte, Bjerknessenteret