Norges Tekniske Vitenskapsakademi har som hovedformål å opplyse om ny teknologi og gjennom diskusjon av teknologien gjøre den forståelig for et stort norsk publikum.

Ideen til den foreliggende boken kom samtidig med at NTVA våren 2016 avholdt en spennende møterekke under overskriften «Teknologien endrer samfunnet».

Boken som ble gitt ut høsten 2017 er laget på grunnlag av en forståelse av at vi i Norge og i verden i dag står ved begynnelsen av en historisk teknologibølge som i de kommende årene vil tilta merkbart i styrke.

Vi tror at boken vil gi nyttig forståelse for de aller fleste lesere som er interessert teknologi eller anvender teknologi, dvs de aller fleste.

I internett-versjonen av boken vil NTVA etter hvert publisere alle kapitler av boken, men det vil ikke være mulig å ta utskrifter. For å få boken i papirform må en henvende seg til nærmeste bokhandel eller ta kontakt med Fagbokforlaget.

 

Innholdsfortegnelse:

Muliggjørende teknologier (her):
Asbjørn Rolstadås, Arne Krokan, Lars Thomas Dyrhaug

Tingenes Internett (her):
Tarjei Munthe Vassbotn

Digitale pengar utan bank (her):
Svein Ølnes

Kunstig intelligens (AI) (her):
John Krogstie

Virtuell virkelighet (VR) (her):
Endre Olsvik Elvestad

Stordata (her):
Jon Atle Gulla

Plattformer og sosiale medier (her):
Arne Krokan

Digital læring (her):
Arne Krokan

Nanoteknologi (her):
Maria Strømme, Fride Vullum-Bruer

Bioteknologi (her):
Trygve Brautaset

Produksjon av solenergi hos brukeren (her):
Alf Bjørseth

Batteri og smarte elnett (her):
Bernt A Bremdal

Energilagring – hydrogen og litium (her):
Odne S Burheim

Automatiserte og autonome systemer (her):
Asgeir J Sørensen

Industriroboter (her):
Olav Egeland

Additiv tilvirking (her):
Klas Boivie

Autonome kjøretøy (her):
Gunnar Deinboll Jenssen

Sårbarhet som følge av ny teknologi (her):
Lars Strømmen, Randi Utstrand