Internasjonal kontakt

NTVA har organisert samarbeidet med søsterakademiene på tre nivåer:

International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences – CAETS
CAETS er en uavhengig, upolitisk og ikke-statlig organisasjon. Medlemmene er tekniske og teknologiske vitenskapsakademier – ett medlem per land.

CAETS er en non-profit organisasjon. Hovedkontoret er i Columbia, USA. Mer informasjon på CAETS hjemmeside (her).

NTVA har vært medlem i CAETS siden 1990.

Gjennom vår deltakelse i CAETS har NTVA fått god kontakt med andre akademier. Det gjelder særlig med det kinesiske Academy of Engineering, CAE. Dette samarbeidet startet i 2001 og har resultert i arrangementer i Beijing og Shanghai i 2008 om fornybar energi. NTVA tok initiativet til et nytt seminar i samarbeid med CAE om ”Global Manufacturing” på Raufoss 15. og 16. juni 2010.

European Council of Applied Sciences and Engineering – Euro-CASE
Euro-CASE er en sammenslutning av 21 europeiske tekniske vitenskapsakademier. Organi¬sasjonen har som målsetting å være et rådgivende organ for EU-kommisjonen. Sekretariatet er plassert hos Institut de France i Paris. Mer infromasjon på Euro-CASEs hjemmeside (her)