Innkalling til årsmøte i NTVA

Torsdag 28. mars 2019, kl 1700

LERCHENDAL GÅRD, TRONDHEIM

Årsmøtet      kl 1630 – 1800

Sak 01/19     Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/19     Valg av møteleder og referent

Sak 03/19     Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/19     Styrets beretning 2018 (her)

Sak 05/19     Årsregnskap 2018 (her)

Sak 06/19    Forslag om opprettelse av programkomité for Tromsø (her)

Sak 07/19     Budsjett for 2019 – for 2019 (her) og for påfølgende år (her)

Sak 08/19     Fastsettelse av revisorhonoraret – revisjonsberetning (her)

Sak 09/19   Valg til styret, valgkomiteens innstilling (her)

 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøter 26. februar 2019. Årsberetning 2018, Regnskap 2018 og Budsjett 2019 blir trykt i årboken for 2018.

Etter fagmøtet kl 1800-2000 – se omtale nedenfor – er det felles middag. Middagen er gratis for akademi-medlemmer som deltar på årsmøtet. Påmelding innen mandag 25. mars kl 1500 til post@ntva.no.

Torsdag 28. mars – samme dag som årsmøtet – er det åpent møte på Lerchendal gård kl 1800-2000.

Tema: Kunstig fotosyntese

For informasjon se her.