Kommende arrangement

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

HVORDAN INTEGRERE MILJØVENNLIGE BYGNINGSTEKNOLOGIER I BYER?

7.mai hadde NTVAs Trondheimsavdeling møte på BI Brattøra som er nærmeste nabo til det Powerhouse Brattøra. Utgangspunktet for møtet var bygningen av Powerhouse som har vært et kontroversielt prosjekt i Trondheim. Bjørn Jensen fra Skanska ga innledningsvis en kort presentasjon av Powerhouse-ideen og prosjektet på Brattøra. Det første Powerhouse-prosjektet i Norge var Powerhouse Kjørbo som representerte en totalombygging av Norconsults [...]

BLOKKJEDER KAN GI OSS SIKRERE EKSAMENSPAPIRER

Blokkjeder og bitcoin er trendy, men har liten praktisk betydning. Det er svært usikkert om og når kryptovaluta blir gangbart betalingsmiddel for alminnelige transaksjoner. Men kanskje kan blokkjede-teknologi bidra til å løse problemet knyttet til verifisering av eksamenspapirer og vitnemål. Professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger presenterte blokkjedeteknologien på NTVAs fagmøte i Stavanger 10. april. Om lag 60 fremmøtte [...]

FINNFJORD-PROSJEKTET – SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT MED STORT POTENSIAL

9.april hadde NTVA og UiT Norges arktiske universitet ettermiddagsseminar på Norges fiskerihøyskole i Tromsø. Tema for var det såkalte Finnfjordprosjektet. Prof Hans Chr. Eilertsen ved Norges fiskerihøyskole har gjennom mange 10 år har forsket på alger. Eilertsen snakket om Alger som biologiske industrielle organismer. Da han for mer enn 40 år siden startet utforskningen, skjedde det som grunnforskning og et [...]

Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre [...]