Arbeidsutvalg

Presentasjon av arbeidsutvalget i IR (etter årsmøtet i 2018)

Leder Hans Kåre Flø
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Mobil: 932 59 523
e-post: Hans.Kare.Flo@tekna.no

Kari Nygaard
Norsk Institutt for luftforskning – NILU
Tel.: 63 89 80 10
Mobil: 930 93 892
e-post: Kari.Nygaard@nilu.no

Christian Nørgaard Madsen
Multiconsult
e-post: christian.norgaard.madsen@multiconsult.no

Tore Ulstein
Ulstein Group ASA
Tel.: 905 21 066
e-post: tore.ulstein@ulsteingroup.com

NTVAs president, visepresident og generalsekretær er medlemmer av arbeidsutvalget – Ex officio