[fusion_builder_container background_color=»» background_image=»» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ enable_mobile=»no» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_webm=»» video_mp4=»» video_ogv=»» video_preview_image=»» overlay_color=»» overlay_opacity=»0.5″ video_mute=»yes» video_loop=»yes» fade=»no» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»» padding_top=»20″ padding_bottom=»20″ padding_left=»0″ padding_right=»0″ hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» hide_on_mobile=»no» menu_anchor=»» class=»» id=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ last=»yes» spacing=»yes» center_content=»no» hide_on_mobile=»no» background_color=»» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»» padding=»» margin_top=»» margin_bottom=»» animation_type=»» animation_direction=»» animation_speed=»0.1″ class=»» id=»»][fusion_title size=»1″ content_align=»left» style_type=»none» sep_color=»» class=»» id=»»]NTVAs stiftelsesmøte[/fusion_title][fusion_text]Norges Tekniske Vitenskapsakademi – NTVA ble stiftet 9. september 1955.

Møtet ble avholdt i Rådssalen, NTH og begynte kl. 17.30.

Til stede på møtet var: Rektor, professor S.P. Andersen, professor Inge Lyse, professor Harald Wergeland, professor Nils Andreas Sørensen. professor N. Lefring, professor T. Rosenquist, professor N. Hole, dosent W. Romberg, professor S. G. Terjesen, dosent Aksel Lydersen, siv.ing. dr. A. Janbu, professor K. Faye-Hansen og direktør K. Stenstadvold. Referatet fra stiftelsesmøtet er underskrevet av Stenstadvold.

Dagsorden hadde følgende punkter:
1. Innstilling fra den nedsatte komité vedrørende eventuell dannelse av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.
2. Utkast til lover for Norges Tekniske Vitenskapsakademi.
3. Utkast til instruks for kvalifikasjonsutvalget etc.

Første del av møtet ble ledet av rektor, professor S. P. Andersen. Han minnet forsamlingen om at man på møtet den 5. mai var blitt enige om å arbeide videre med opprettelsen av et eget akademi, og hadde gitt en komité i oppdrag å foreta nødvendige undersøkelser og forberedelser. Resultatene av komiteens arbeid skulle framlegges på dagens møte. Han ba sekretæren K. Stenstadvold om å lese opp komiteens innstilling.

Etter opplesingen ble det en kort diskusjon om enkelte punkter. På forespørsel fra professor Terjesen meddelte professor Lyse at komiteen den 11. juni hadde sendt Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab et brev med forespørsel om Selskabet ville finne det prinsipielt og praktisk mulig innen en rimelig framtid å finne en løsning som muliggjorde innvalg i Selskabet av minst 50 nye medlemmer fra den teknisk vitenskapelige sektor. Til dette hadde man fått som svar at Selskabets styre ikke ville kunne samles før i juli. Svar kunne derfor ikke ventes før i august. Dessuten hadde Selskabets generalsekretær gjort oppmerksom på at den nylige avgjørelsen i Selskabet om utvidelse av den naturvitenskapelige klasse i praksis ville gjøre det umulig for Selskabet å oppta saken til ny behandling før det var gått temmelig lang tid. Man måtte derfor gå ut fra at svaret fra Det Kgl. Norske Selskab ville bli negativt.

På ordførerens oppfordring undertegnet derpå de tilstedeværende utenom den forberedende komité en tiltredelseserklæring vedrørende konklusjonen av komiteens erklæring.

Ordføreren anså at dette ga grunnlaget for konstitueringen av det nye selskapet og ba om prinsipielle uttalelser vedrørende dette. Det falt ingen innvendinger, og akademiet ble derfor betraktet som konstituert.

Etter forslag fra ordføreren ble komiteen, som hadde utredet spørsmålet om opprettelse av akademiet, valgt som interimsstyre fram til første årsmøte. Professor Lyse ble valgt til formann og professor Sørensen ble nestformann for interimsstyret. De andre medlemmene av interimsstyret var Lefring, R. Gran Olsson og H. Wergeland. Stenstadvold tilbød seg å være hjelpesekretær for interimsstyret uten godtgjørelse. Han hadde vært komiteens sekretær og anså ikke seg selv som medlem av komiteen.

Dette notatet er et sammendrag av protokollen fra stiftelsesmøtet.

Hein Johnson
Generalsekretær NTVA[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]