Nye medlemmer periode 1-2019

Styret i NTVA har foreslått at følgende personer blir innvalgt som nye medlemmer i NTVA. Ingen medlemmer hadde innvendinger mot kandidatene og alle har nå takket ja til innvalget.

De nye medlemmene er:

 • Irene Rummelhoff, Executive Vice President, New Energy Solutions Equinor ASA
 • Arnstein Wee, Managing Director og Chairman Eppus AS
 • Zhixin Yu, professor, Department of Energy and Petroleum Engineering, Universitetet i Stavanger
 • Karin Anna Pittman, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
 • Frank Nilsen, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
 • Sigurd Olav Stefansson, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
 • Trygve Brautaset, professor, Institutt for bio­teknologi og natur­vitenskap, NTNU
 • Johannes Skaar, professor, Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo
 • Gary Harald Isaksen, Senior Scientist & Technology Manager, ExxonMobil Global Services Company
 • Kjell G Robbersmyr, professor, Universitetet i Agder
 • Kristin Margrethe Flornes, konserndirektør, NORCE teknologi
 • Snorre Aunet, professor, Institutt for elektroniske systemer, NTNU
 • Bodil Holst, professor, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
 • Lilya Budaghyan, forsker, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
 • Nathalie Reuter, professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Sissel Rogne, direktør, Havforskningsinstiuttet
 • Vigdis Vandvik, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
 • Dhayalan Velauthapillai, professor, Høgskulen på Vestlandet
 • Lars Michael Kristensen, professor, Høgskulen på Vestlandet
 • Laurent Bertino, forskningsdirektør, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre
 • Sigurd O Handeland, seniorforsker, Uni Research Miljø, Norce Norwegian Research Centre AS
 • Ellen Tuset, dir, Kongsberg Norspace