Nominasjon

NTVA deler hvert år ut NTVAs ærespris til en person som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. Prisen kan også utdeles for grunnforskning som har ledet til ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv.

For den konkrete begrunnelsen og øvrig nødvendig underlag vises til statuttene.

Skjema for bakgrunnsinformasjon finnes her