Rapporter

Her finner du rapporter og publikasjoner utgitt av NTVA alene eller sammen med andre. Rapportene er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag):

2019 Rapport 1-2005: Numerisk styring i norsk forskning og verkstedindustri som bladbar pdf

2016  NTVA/DNVA: Natural Disasters and Societal Safety – bladbar pdf

2014 Teknologiforum 2014 – Sammendrag av foredrag
2014 NTVA/DNVA: Medical Technology – Meeting Tomorrow’s Health Care Challenges (pdf)

2013 NTVAs Energistrategi 2013-2017 kan du lese her. Engelsk versjon her.
2013 Jubileumsboka for fysikalsk elektronikk kan du lese her.
2013 Teknologi for bedre ressursbruk i helseseksjonen (pdf)
2013 NTVA/DNVA: Food from the Ocean – Norwway’s Opportunities (del1 og del2)

2012 NTVA/DKNVS: Value created from productive oceans in 2050 (pdf)
2012 2- Naturgass og norsk industri (pdf)
2012 1- Innovasjon og teknisk forskning (pdf)
2012 NTVA/DKNVS: Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 (pdf)
2012 NTVA/DNVA: Norwegian Energy Policy in Context of the Global Energy Situation (pdf)

2011 Marine Transport in the High North (DNVA and NTVA) – 124 s (pdf)
2011 NTVA Review 2010 (pdf)

2009 3- Energy Resources for the Future – 126 s (pdf)
2009 2- Future Internet: Global Challenges – National Opportunities – 97 s (pdf)
2009 1- Transport og klimaforliket – 26 s.

2008 Etikk i møte med klimaendringene – 31 s.

2007 Ethics of Climate Change – Exploring the principle of equal emission rights, 56 s.

2006 Exploitation of Marine Living Resources – Global Opportunities for Norwegian Expertise, 48 s. (pdf)
2006 Utnyttelse av biomarine ressurser – Globale muligheter for norsk ekspertise, 8 s. (pdf)

2005 Jubileumsboka: Teknologi og samfunn, Norges Tekniske Vitenskaps-akademi 1955 – 2005
2005 Norwegian Petroleum Technology – A success story (engelsk utgave), 89 s.
2005 2- Framtidens energiforsyning: Ny teknologi eller globalt sammenbrudd. Kjell Bendiksen, Institutt for energiteknikk, 34 s.
2005 1- Numerisk styring i norsk forskning og verkstedsindustri, 128 s.

2004 Proceedings Global Energy Foresight, Seminar in Stavanger, May 2004

2003 3- Summary proceedings. 2nd International Onsager Conference “Transport, dissipation, and vortices”, 91 s.
2003 2- Bærekraftig energiforsyning – hva blir Norges rolle? 37 s.
2003 1- Ungdom, Realfag og teknologi, 80 s.

2002 Teknologibasert nyskaping. Hva kan forskningen bidra med? 11 s.

2001 2- Industrial Ecology – Methodology and Practical Challenges in Industry, 115 s.
2001 1- Future Energy – Resources, Distribution and Use, 120 s.

1999 Sustainable Aquaculture. Food for the Future? 348 s.
1999 Norges muligheter for verdiskaping innen havbruk, 38 s. (pdf)

1998 4- Proceedings – Industrial Ecology and Curriculum, 143 s.
1998 3- Utdanning og teknisk-naturvitenskapelig kompetanse i Norge, 70 s.
1998 2- Prceedings – Do We Understand Global Climate Change? 233 s
1998 1- Holmenkollen Guidelines for Sustainable Aquaculture, 8 s.

1996 5- NTVA som forskningspolitisk forum, 24 s.
1996 4- Industriutvikling i klynger, 33 s.
1996 3- Strategi for laboratorier med nasjonale oppgaver, 54 s.
1996 2- Industrial Ecology and Sustainable Product Design, 204 s.
1996 1- Gjennomføring av store prosjekter – suksess eller misère, 139 s.

1995 3- Media og teknologi – Svikter mediene sin rolle i samfunnet? 51 s.
1995 2- The Role of Technology in Environmentally Sustainable Development, a CAETS Declaration, 15 s.
1995 1- Biofysikk og medisinsk teknologi – 25 år ved NTH, 148 s.

1994 5- Product Design and Development for Sustainability, 233 s.
1994 4- Norges Tekniske Høgskole og ny lov om høgre utdanning, 22 s.
1994 3- Safety and Reliability of Complex Technical Systems (2nd seminar), 201 s.
1994 2- ogram for Medisinsk Teknologi ved UNIT, 127 s.
1994 1- Organizational Learning and Experience Transfer, 242 s.

1993 4- Sikrere sjøtransport, 120 s.
1993 3- Ny giv i industriutviklingen i Norge, de små og mellomstore bedrifters muligheter, 43 s.
1993 1- Sikkerhet og pålitelighet ved store og kompliserte tekniske system, 44 s.

1992 3- Hvordan forbedre evne og kvalitet i nyskapingsprosessen, 46 s.
1992 2- Materialteknologisk forskning og utdanning i Norge. Oppsummering og anbefalinger, 12 s.
1992 1- Industriutvikling, energi, miljø – Hvordan kombinere de tre? 103 s.

1991 3- World Class Quality. The Role of Top Management, 131 s.
1991 2- Polymer Colloids Monodisperse Particles, 203 s.
1991 1- Design Theory and Its Applications, 178 s.