Andres rapporter

Rapporter utgitt av andre enn NTVA:

Mars 2019:
KV – Om numerisk styring av skjærebrennere verktøymaskiner og tegnemaskiner 13.02.2014 (her)

Februar 2014:
Irish Academy of Engineering – Intel® Labs Europe: Lecture Series on Engineering Research and Innovation (her)