Fagstoff

NTVA har valgt å samle satsingsområdene i fire hovedmål:

  • Bedre rekrutteringen til teknologiske og naturvitenskapelige fag
  • Stimulere til økt forskning, innovasjon og næringsutvikling
  • Skape forståelse i samfunnet for teknologiens betydning
  • Videreutvikle en møteplass for informasjon, kritikk og diskusjon

For å kunne nå fram i vårt arbeid har vi formidling av kunnskap som vårt viktigste virkemiddel. I tillegg til slik formidling gjennom møter og seminarer kan vi også påvike beslutningstakerne gjennom høringsuttalelser, rapporter, artikler og kronikker. Det påligger NTVAs medlemmer en forventning om å delta i den offentlige debatten.