[fusion_builder_container background_color=»» background_image=»» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ enable_mobile=»no» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_webm=»» video_mp4=»» video_ogv=»» video_preview_image=»» overlay_color=»» video_mute=»yes» video_loop=»yes» fade=»no» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»» padding_top=»20″ padding_bottom=»20″ padding_left=»0″ padding_right=»0″ hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» hide_on_mobile=»no» menu_anchor=»» class=»» id=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»3_4″ layout=»3_4″ last=»no» spacing=»yes» center_content=»no» hide_on_mobile=»no» background_color=»» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»» padding=»» margin_top=»» margin_bottom=»» animation_type=»» animation_direction=»» animation_speed=»0.1″ class=»» id=»» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_position=»all»][fusion_title size=»1″ content_align=»left» style_type=»none» sep_color=»» class=»» id=»»]Æresmedlemskap[/fusion_title][fusion_text]Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for akademiets formål og virksomhet, eller hvis virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.[/fusion_text][fusion_title size=»1″ content_align=»left» style_type=»none» sep_color=»» class=»» id=»»]Fire nye æresmedlemmer i 2014[/fusion_title][fusion_text]Ragnhild Sohlberg, Hein Johnson, Edvard Ingjald Moser og May-Britt Moser tildeles æresmedlemskap.

Styret for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, har i møte 21. mai 2014 vedtatt å tildele NTVAs Æresmedlemskap til Ragnhild Sohlberg.

I styremøte 5. desember 2014 vedtok styret å tildele tre personer NTVAs Æresmedlemskap.[/fusion_text][fusion_tabs design=»classic» layout=»horizontal» justified=»yes» backgroundcolor=»» inactivecolor=»» bordercolor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»»][fusion_tab title=»Ragnhild Sohlberg» icon=»»]Ragnhild Sohlberg er født 23. juni 1937. Hun har eksamen i sosialøkonomi fra University of Wisconsin i 1974 og doktorgrad i «Public Policy Sciences» fra Pardee RAND Graduate School, California i 1980. Doktoravhandlingens tittel er «Defense Manpower Policy Analysis: NATO Ground Forces». I perioden 1974-1982 hadde Ragnhild Sohlberg engasjementer ved blandt annet The Naval Postgraduate School i California, The Federal Energy Administration, The National Science Foundation, The Office of the Secretary of Defense (Pentagon) og Forsvarets Forskningsanstalt i Stockholm. I 1982 ble hun planleggingssjef for NEBB, og i 1984 fikk hun en tilsvarende stilling hos Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Fra 1985 til 2008 var Ragnhild Sohlberg assisterende direktør i Hydro med strategi (olje & gass), kompetanse og eksterne relasjoner som noen av ansvarsområdene. I perioden 2008 til 2009 arbeidet hun for Norges forskningsråd som leder for ekspertutvalget som skrev rapporten «SATS på Forandring: Midtveisevaluering av Store programmer».

Ragnhild Sohlbergs innsats innen NTVAs formål og virksomhet omfatter hennes arbeid for rekruttering til realfag og teknologi, hennes rolle i bedrifters og organisasjoners styrer, og hennes mangeårige arbeid for NTVA.

Et viktig punkt i NTVAs strategi er å arbeide for rekruttering til MNT-fagene (Matematikk-Naturfag og Teknologi). Få om noen av NTVAs medlemmer har bidratt i dette arbeidet slik Ragnhild Sohlberg har gjort. Da NHO ble stiftet 1. jan. 1989 la hun fram resultatet av prosjektet ”Næringslivets kompetansebehov – la oss gjøre noe med det”. Både realfagsbehovet og den demografiske utviklingen ble framhevet. Hennes budskap er at behovet for realfagskompetanse øker i alle deler av samfunnet, ikke bare i industrien, samtidig som ungdomskullene øker. Resultatet er et økt behov for dyktige realfagslærere. I stedet blir det stadig færre lærere som har lang utdanning i realfag. Dette har Ragnhild Sohlberg i stor grad bidratt til å gjøre noe med. Hun har vært med oppretting av Vitensentrene, hun har skrevet kronikker, kontaktet politikere og holdt foredrag om emnet. Sammen med noen lektorer i Tekna-Realistene stiftet Ragnhild Sohlberg i oktober 2000 MNT-forum Oslo-Akershus. Innen hun trakk seg etter vel 10 år, hadde hun bidratt til å arrangere over 40 besøk for MNT-lærere, i all hovedsak lektorer i videregående skole, til forskningsintensive bedrifter og til forskningsinstitutter. Om lag 1000 lærere har deltatt og hentet kunnskap og inspirasjon på disse arrangementene.

Ragnhild Sohlberg har hatt om lag 80 styre- og komitéverv som nasjonalt og internasjonalt dekker områdene industri, forskning, utdanning, forsvar og kultur. Her kan nevnes Bedriftsforsamlingen i Hydro Aluminium a.s., Aker RGI ASA/Aker ASA, Hovedstyret for Lillehammer Olympic Organizing Committee (LOOC), Kongsberg Våpenfabrikk fra krisen startet i 1986 til endelig dividende ble utbetalt 11 år senere, 18 år med tillitsverv på NTH/NTNU, The European Research and Advisory Board (EURAB), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Norsk Institutt for Energiteknikk (IFE).

Det blir sagt om en person som deltar og bidrar i møter, er kunnskapsrik, punktlig, godt forberedt og iderik at vedkommende «leverer» – Ragnhild Sohlberg leverer.[/fusion_tab][fusion_tab title=»May-Britt Moser» icon=»»]

May-Britt Moser er født 4. januar 1963. Hun er utdannet cand. psykol fra Universitetet i Oslo. I 1995 avla hun doktorgrad i nevrofysiologi ved samme universitet under veiledning av professor dr.med Per Andersen. I 1996 ble May-Britt Moser førsteamanuensis i biologisk psykologi ved NTNU og i 2000 professor i nevrovitenskap. Hun har særlig bidratt innen studiet av hippocampus, med særlig vekt på hukommelse og romslig orientering. I 2005 fikk May-Britt og ektemannen Edvard Ingjald Moser et meget viktig gjennombrudd i sin forskning da de påviste en hittil ukjent nervecelle i hjernen kalt gittercelle. Denne typen celler er viktig for stedsans og evne til å orientere seg i et landskap. Gjennombruddet skjedde mens May-Britt og Edvard arbeidet ved Senter for hukommelsesbiologi (CBM) – et forskningssenter som de selv har etablert.

May-Britt Moser har vunnet en rekke internasjonale priser for sin forskning. I 2008 ble hun tildelt Fernströms nordiske pris. Hun ble videre tildelt Louisa Gross Horowitz-prisen og Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning med tilhørende medalje. I 2014 ble hun tildelt Karl Spencer Lashley-prisen og Körber-prisen.

[/fusion_tab][fusion_tab title=»Edvard Ingjald Moser» icon=»»]Edvard Ingjald Moser er født 27. april 1962. Han ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1990 og han tok sin doktorgrad i faget i 1995. Også Edvard Ingjald Moser hadde Per Andersen som veileder. Han ble i 1996 førsteamanuensis i biologisk psykologi ved NTNU i en parallell stilling til May-Britt Moser. I 1998 ble Edvard Ingjald professor ved i biologisk psykologi ved samme universitet og i 1998 ble han professor i nevrovitenskap. Som May-Britt Moser har ektemannen særlig konsentrert seg om studiet av hippocampus og kartleggingen av gittercellene som er viktige for stedsansen og evnen til å orientere seg i landskapet.

Edvard Ingjald har som May-Britt mottatt Louisa Gross-Horowiz-prisen. Det skjedde i 2013. Han fikk også Fritjof Nansens pris for fremragende forskning. I 2014 fikk han tildelt Karl Spencer Lashleys-prisen og Köber-prisen. I 2008 fikk han Fernströms nordiske pris.

Moser-ekteparets forskning bidrar til å forklare hvordan hukommelse skapes i hjernen og hvorfor minner og hendelser ofte er knyttet til å få assosiasjoner til rom, gate eller landskap som minnet er forbundet med. Det var oppdagelsene av celler som utgjør posisjonerings­systemet i hjernen som gjorde at May-Britt og Edvard Ingjald Moser ble tildelt Nobelprisen i fysiologi/medisin for 2014 sammen med sin amerikanske inspirator John O’Keefe.

På basis av Nobelpristildelingen ble May-Britt og Ingjald Moser utnevnt som æresmedlemmer av Akademiet.[/fusion_tab][fusion_tab title=»Hein Tore Johnson» icon=»»]Hein Tore Johnson var NTVAs første heltids generalsekretær og han tiltrådte stillingen høsten 1997 og fratrådte 1.november 2014 70 år gammel.

Hein Johnson er opprinnelig utdannet som biolog fra Universitetet i Bergen. Hein Johnson var i en rekke år lektor i den høyere skolen og han har også vært lektor ved lærerhøyskolen i Tromsø. Han har i samarbeid med kolleger skrevet lærebok i biologi og han har i en periode vært assisterende personalsjef ved Ulsteinvik Mek. Verksted.

Hein Johnson har gjennom sin tid som generalsekretær fått profesjonalisert Akademiets drift og han har vært meget sentral i etableringen av NTVAs avdelinger i Stavanger og Bergen. Han har for øvrig arrangert en rekke større seminarer, bl a årsmøte for den europeiske akademi-sammenslutningen Euro-Case i Stavanger.

Hein Johnson har kombinert det romslige og sosiale med en meget profesjonell og kvalitetsbasert drift av Akademiet. Johnson ble for sin langvarige og viktige virksomhet for Akademiet tildelt æresmedlemskap i NTVA.[/fusion_tab][/fusion_tabs][fusion_title size=»1″ content_align=»left» style_type=»none» sep_color=»» class=»» id=»»]Retningslinjer[/fusion_title][fusion_text]Retningslinjer for tildeling og forslag om æresmedlemskap ble vedtatt i sak 66/06 i styremøte 8. desember 2006.

Retningslinjer for forslag om æresmedlemskap i NTVA:

  1. På det første styremøtet hvert år blir det tatt opp som sak forslag om nye æresmedlemmer. Alle innkomne forslag, innsendt gjennom foregående år, legges fram for styret.
  2. På grunnlag av diskusjonen i styret blir det vedtatt hvilke kandidater det eventuelt skal utarbeides en begrunnelse for som behandles på et senere styremøte. Normalt skal forslagsstilleren være ansvarlig for å utforme begrunnelsen som styret skal behandle.
  3. Forslagene, fram til endelig vedtak om tildeling av æresmedlemskap, skal i størst mulig grad anonymiseres.
  4. Frist for innsending av forslag er 31. desember hvert år. Alle medlemmer av NTVA har forslagsrett.

Retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap i NTVA:

  1. Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for NTVA eller hvis virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknologi og naturvitenskap. Dersom personen som tildeles æresmedlemskap ikke allerede ermedlem av NTVA, innebærer æresmedlemskapet at vedkommende også får status som ordinært medlem.
  2. Styret kan foreta innvalg av æresmedlemmer uten forutgående kunngjøring. Valg av æresmedlemmer krever enstemmighet i styret.
  3. Antall æresmedlemmer i NTVA bør ikke overstige 15 nålevende.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_4″ layout=»1_4″ last=»yes» spacing=»yes» center_content=»no» hide_on_mobile=»no» background_color=»#eeeeee» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»solid» padding=»5px» margin_top=»» margin_bottom=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″ class=»» id=»» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_position=»all»][fusion_title size=»3″ content_align=»left» style_type=»default» sep_color=»» class=»» id=»»]Æresmedlemmer[/fusion_title][fusion_text]Oversikt over æresmedlemmer i NTVA:
(utnevningsår i parentes)

Ivar Giæver (1974)
Inge Lyse (1974)
Johan Christoffer F.C. Richter (1974)
Kjell Johnsen (1990)
Gustav Lorentzen (1990)
John Ugelstad (1991)
Harald A. Øye (1993)
Johannes Moe (1999)
Sven Ullring (2001)
Jens Glad Balchen (2005)
Haakon Sandvold (2006)
Markvard Sellevoll (2006)
Finn Lied (2006)
Egil Abrahamsen (2006)
Alf Bjørseth (2007)
Rolf Skår (2008)
Idar Lars Ulstein (2009)
Ola M. Johannessen (2010)
Kjell H. Bendiksen (2011)
Einar Johan Aas (2012)
Knut Åm (2013)
Ragnhild Sohlberg (2014)
Hein Johnson (2014)
May-Brit Moser (2014)
Edvard Ingjald Moser (2014)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible» margin_top=»-15px» margin_bottom=»-15px» background_color=»rgba(255,255,255,0)»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none» last=»no» hover_type=»none» link=»» border_position=»all»][fusion_separator style_type=»none» sep_color=»» border_size=»» icon=»» icon_circle=»» icon_circle_color=»» width=»» alignment=»» class=»» id=»» /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]