NTVAs Industrielle Råd

Bedrifter og organisasjoner som arbeider innen NTVAs interesseområde inviteres til å bli medlemmer av NTVAs industrielle råd. Medlemmene av rådet betaler en årlig avgift og oppnevner personlige representanter til rådet. Det er opprettet et arbeidsutvalg for Industrielt råd for å styrke samarbeidet med NTVAs styre.

NTVAs industrielle råd
Rådet har til oppgave å styrke forbindelsen mellom NTVA, forskningsmiljøer og landets næringsliv. Industrielt råd har i dag 40 medlemmer, som omfatter ulike typer virksomheter fra rene produksjonsbedrifter til offentlige institusjoner. Hver virksomhet betaler et årlig bidrag til Akademiets drift avhengig av virksomhetens størrelse. Årsmøtet for Industrielt råd velger leder og tre representanter til et arbeidsutvalg som sikrer kontakten mellom rådet og NTVAs styre.