NTVAs høringskommentar til Kunnskapsdepartementet om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning for 2014-2024:

Høringskommentar Langtidsplan_15092017