NTVA har nå i mer enn ett år arbeidet med en bok som er kalt Teknologien endrer samfunnet. Boken presenterer et stort antall tilretteleggende teknologier (enabling technologies) som driver de store teknologiske endringsprosessene som vi i dag er vitne til. Vi kan nevne tema som tingenes internett, kunstig intelligens, stordata, digitale penger, sosiale medier, digital læring, nanoteknologi, bioteknologi, ny energiproduksjon og energilagring, automatisering, roboter, additiv tilvirkning, autonome kjøretøy og sårbarhet.

Vi oppfatter denne bokutgivelsen som et meget godt eksempel på NTVAs arbeid for å øke kunnskapen om ny teknologi og stimulere til en opplyst diskusjon om teknologiske spørsmål.

Vil du se nærmere på boken eller bestille den, vil vi vise til Fagbokforlagets hjemmeside for boken:

https://www.fagbokforlaget.no/Teknologien-endrer-samfunnet/I9788245022971