Nyheter

/Nyheter

HVORDAN INTEGRERE MILJØVENNLIGE BYGNINGSTEKNOLOGIER I BYER?

2019-05-23T10:19:23+02:00

7.mai hadde NTVAs Trondheimsavdeling møte på BI Brattøra som er nærmeste nabo til det Powerhouse Brattøra. Utgangspunktet for møtet var bygningen av Powerhouse som har vært et kontroversielt prosjekt i Trondheim. Bjørn Jensen fra Skanska ga innledningsvis en kort presentasjon av Powerhouse-ideen og prosjektet på Brattøra. Det første Powerhouse-prosjektet i Norge var Powerhouse Kjørbo som representerte en totalombygging av Norconsults bygning på Kjørbo utenfor Sandvika i Bærum. Gjennom ombyggingen hadde [...]

HVORDAN INTEGRERE MILJØVENNLIGE BYGNINGSTEKNOLOGIER I BYER?2019-05-23T10:19:23+02:00

BLOKKJEDER KAN GI OSS SIKRERE EKSAMENSPAPIRER

2019-04-24T13:35:05+02:00

Blokkjeder og bitcoin er trendy, men har liten praktisk betydning. Det er svært usikkert om og når kryptovaluta blir gangbart betalingsmiddel for alminnelige transaksjoner. Men kanskje kan blokkjede-teknologi bidra til å løse problemet knyttet til verifisering av eksamenspapirer og vitnemål. Professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger presenterte blokkjedeteknologien på NTVAs fagmøte i Stavanger 10. april. Om lag 60 fremmøtte fikk en innføring i historien om blokkjedene fra starten i [...]

BLOKKJEDER KAN GI OSS SIKRERE EKSAMENSPAPIRER2019-04-24T13:35:05+02:00

FINNFJORD-PROSJEKTET – SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT MED STORT POTENSIAL

2019-04-10T14:53:18+02:00

9.april hadde NTVA og UiT Norges arktiske universitet ettermiddagsseminar på Norges fiskerihøyskole i Tromsø. Tema for var det såkalte Finnfjordprosjektet. Prof Hans Chr. Eilertsen ved Norges fiskerihøyskole har gjennom mange 10 år har forsket på alger. Eilertsen snakket om Alger som biologiske industrielle organismer. Da han for mer enn 40 år siden startet utforskningen, skjedde det som grunnforskning og et rent interessedrevet arbeid. I de senere år har han imidlertid [...]

FINNFJORD-PROSJEKTET – SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT MED STORT POTENSIAL2019-04-10T14:53:18+02:00

Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

2019-04-01T15:22:45+02:00

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal dele [...]

Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft2019-04-01T15:22:45+02:00

PER TVEIT – KONSTRUKTØREN AV NETTVERKSBRUENE – UTNEVNT TIL MEDLEM AV NTVA

2019-04-03T13:06:50+02:00

Per Tveit er en teknolog som har valgt å gå sine egne veier. Gjennom hele livet fra han var student ved NTH har han vært glødende opptatt av nettverksbruer, et brukonsept som gjør det mulig å bygge store bruer med langt mindre materialinnsats og kostnader enn de tradisjonelle bruene. Pga av at konstruksjonen er lett, legger den også til rette for prefabrikasjon og derved kan en redusere byggetiden. Til tross [...]

PER TVEIT – KONSTRUKTØREN AV NETTVERKSBRUENE – UTNEVNT TIL MEDLEM AV NTVA2019-04-03T13:06:50+02:00

MEGET VELLYKKET SEMINAR OM STORDATA I INDUSTRIELT RÅD

2019-04-01T09:45:02+02:00

NTVAs Industrielle Råd arrangerte et meget spennende seminar 20.mars. Det foregikk i DNVAs lokaler i Oslo og kom etter årsmøtet i rådet. Hans Kåre Flø som er leder av Industrielt Råd innledet og ønsket velkommen til seminaret hvor et gjennomgangstema var bruk av stordata og de tekniske og kommersielle muligheter dette vil gi. Møteleder for seminaret ble Trond Moengen fra Digital Norway som introduserte statssekretær Paul Chaffey som snakket engasjert [...]

MEGET VELLYKKET SEMINAR OM STORDATA I INDUSTRIELT RÅD2019-04-01T09:45:02+02:00

ERLING HAMMER BLE TILDELT NTVAs ÆRESPRIS FOR 2019

2019-04-01T09:33:29+02:00

Prof em Erling Hammer ble 20.mars tildelt NTVAs ærespris for fremragende teknisk forskning. Det skjedde i forbindelse med årsmøtet til NTVAs Industrielle Råd. Erling Hammer som er født i 1934 tok i 1983 tok doktorgraden ved UMIST (University of Manchester, Institute of Science and Technology) på et arbeid med å utvikle verdens første kompakte flerfase strømningsmåler. Han hadde da en bred bakgrunn som elektrotekniker, og senere siv.ing. i reguleringsteknikk, erfaring [...]

ERLING HAMMER BLE TILDELT NTVAs ÆRESPRIS FOR 20192019-04-01T09:33:29+02:00

NORSK SENTER FOR SIRKULÆR ØKONOMI

2019-03-15T13:51:28+01:00

I 2017 kunne det gamle og meget viktige industrifylket Østfold notere at de fikk landets første ressurssenter for sirkulær økonomi og det ligger i Fredrikstad. Bak etableringen stod en rekke bedrifter og institusjoner. I formålet til senteret heter at de skal arbeide for de mange virksomheter og prosjekter som skal fremme det grønne skiftet. Senteret arbeider med mulighetene som ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom [...]

NORSK SENTER FOR SIRKULÆR ØKONOMI2019-03-15T13:51:28+01:00

FREMTIDENS LUFTFART SKAPES NÅ

2019-03-15T11:51:36+01:00

26.februar hadde NTVA fagmøte i Handelshøyskolen på NTNU. Det var et meget godt besøkt møte og en meget interessert forsamling av deltagere. Møtet startet med direktør Per Øyvind Langeland fra NHO redegjorde for NHOs perspektivmelding og organisasjonens fremtidsbilde og hvordan dette påvirker fremtidsbildet. Beate Kvamstad Lervold som er forsker i SINTEF fortalte at selskapet tror på en kombinasjon av ulike energibærere i fremtidens lufttransport. Det betyr at en må ha [...]

FREMTIDENS LUFTFART SKAPES NÅ2019-03-15T11:51:36+01:00

KRISTIANSAND HAVN LEDER I ARBEIDET MED Å ELEKTRIFISERE DE EUROPEISKE HAVNENE

2019-02-16T14:55:23+01:00

Nylig kom det en uttalelse fra en rekke norske havner om og kystbyer om at de ville kreve at cruisebåtene som kom til havn skulle ha utstyr for å bruke landsstrøm fra og med 2025. Dette kan for mange fremstå som et ambisiøst krav, men det er klart at for en havn som Kristiansand er dette en beslutning som fremstår som historie. Kristiansand havn har allerede i en del år [...]

KRISTIANSAND HAVN LEDER I ARBEIDET MED Å ELEKTRIFISERE DE EUROPEISKE HAVNENE2019-02-16T14:55:23+01:00