I 2017 kunne det gamle og meget viktige industrifylket Østfold notere at de fikk landets første ressurssenter for sirkulær økonomi og det ligger i Fredrikstad. Bak etableringen stod en rekke bedrifter og institusjoner. I formålet til senteret heter at de skal arbeide for de mange virksomheter og prosjekter som skal fremme det grønne skiftet.

Senteret arbeider med mulighetene som ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Det legges vekt på nettverkstreff basert på kunnskap og kompetanse og de vil lede innovasjonsprosesser og prosjekter knyttet til utvikling.

Daglig leder Tor Prøitz presenterte virksomheten på et fagmøte i NTVA i Oslo 7.mars.
Foruten kunnskapsutvikling skal senteret samle inn data om restprodukter og avfallsprodukter fra sine medlemmer og andre. Det legges spesiell vekt på å komponere nye råvarer som kan erstatte de jomfruelige ressursene. Effekten skal være gjenbruk og bedre utnyttelse av foreliggende råstoffer.

Senteret bygger også opp en database for restprodukter og avfallsressurser. Databasen blir i utgangspunktet åpen, men håndterer også konfidensielle oppdrag om oppdragsgiver ønsker det.

Senteret kan utføre analyser ved et testlaboratorium som eies av Re-Turn og her er det mange ulike undersøkelser som kan utføres. Et sentral ide er utvikling og innovasjon for en raskere kommersialisering av nye tanker og ideer.

Sentrale stikkord i arbeidet er lønnsomhet, innovasjon og grønn konkurransekraft.