Blokkjeder og bitcoin er trendy, men har liten praktisk betydning. Det er svært usikkert om og når kryptovaluta blir gangbart betalingsmiddel for alminnelige transaksjoner. Men kanskje kan blokkjede-teknologi bidra til å løse problemet knyttet til verifisering av eksamenspapirer og vitnemål.

Professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger presenterte blokkjedeteknologien på NTVAs fagmøte i Stavanger 10. april. Om lag 60 fremmøtte fikk en innføring i historien om blokkjedene fra starten i 2008 til i dag.

«Blokkjedeteknologi har potensiale til å revoliusjonere hvordan samfunnet har tillit til data. Teknologien er basert på at det gis belønning for å være ærlig. Det er sagt at blokkjedeteknologi har sin bakgrunn i at individer og enheter som ikke har tillit til hverandre ønsker å samhandle uten at de er villig til å stole på en tredjepart,» sa Meling

Professor Hein Meling som leder Institutt for data- og elektroteknologi har fått 10 millioner kroner fra Forskningsrådets program IKTPLUSS til sitt prosjekt «Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics».

I prosjektet ønsker Meling å utvikle nye blokkjedestrukturer, algoritmer og systemer som baserer seg på biometri, som fingeravtrykk og tale- og ansiktsgjenkjenning.

I tillegg til å forske på systemer og algoritmer som ikke bygger på slike forhåndstillatelser, ønsker Meling også å bygge en prototype på et lagringssystem for digitale dokumenter, slik som helsejournaler og vitnemål.

– Målet er å kunne autentisere og tilgjengeliggjøre data med et sikkerhetsnivå som ikke er mulig med dagens teknologi. Dette kan vi gjøre ved å kombinere en energieffektiv blokkjedeprotokoll med biometri, sier Meling.