Nyheter

/Nyheter

HVORDAN ER SAMSPILLET MELLOM KLIMAKUNNSKAP OG KLIMAPOLITIKK?

2019-02-01T15:10:04+01:00

Kerim Hestnes Nisancioglu som er forskningsleder ved Bjerknes-senteret for klimaforskning. Han er professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen  og var første innleder ved vårsemesterets fagmøter i Trondheim. Hans problemstilling var hvordan forskerne gjennom 150 år har utviklet sin kompetanse og forståelse fra værvarslingsmodeller til å bli klimaforskernes krystallkule. Norge var svært heldige som tidlig i forrige århundre fikk engasjert Vilhelm Bjerknes i arbeidet med å utvikle værvarsler. Norge var [...]

HVORDAN ER SAMSPILLET MELLOM KLIMAKUNNSKAP OG KLIMAPOLITIKK?2019-02-01T15:10:04+01:00

SIEMENS ÅPNER STOR BATTERIFABRIKK I TRONDHEIM

2019-02-01T09:28:03+01:00

De fleste som er interessert i skipsteknologi eller elektrifisering vet at det nå skjer store endringer i det norske og internasjonale næringsbildet. Elektrisk fremdrift er et meget viktig stikkord. Det er symptomatisk at Siemens 28.januar kunne åpne sin nye helautomatiske batterifabrikk på Sluppen sør for Trondheim. Med få unntak har robotene overtatt arbeidet i den nye fabrikken som har kapasitet til å produsere batterier til godt mer enn 100 bilferjer [...]

SIEMENS ÅPNER STOR BATTERIFABRIKK I TRONDHEIM2019-02-01T09:28:03+01:00

SPENNENDE INNOVASJONSKONFERANSE PÅ UNIVERSITET I OSLO

2019-01-19T15:55:11+01:00

10.januar kunne Det matematiske naturvitenskapelige fakultet ved UiO invitere til en spennende innovasjonskonferanse i sin storstue Sofus Lies auditorium hvor det er plass til fem hundre mennesker. Salen var nesten fullsatt med mennesker fra en rekke ulike steder da visedekan Kristin Vinje kunne åpne en meget interessant konferanse under tittelen «Fra data til innsikt». Utgangspunktet var at ny teknologi gir oss tilgang til en masse data og nye datamaskiner åpner [...]

SPENNENDE INNOVASJONSKONFERANSE PÅ UNIVERSITET I OSLO2019-01-19T15:55:11+01:00

DET STUNDER NÅ MOT JULETID!

2018-12-16T15:48:19+01:00

Vi tillater oss en gammeldags formulering når NTVA skal hilse våre medlemmer, kontaktpersonene i Industrielt Råd og alle andre interesserte følgere. Julen er jo tiden for de gamle tradisjoner. Som det går frem av en epost som snart dukker opp på din skjerm har året vært krevende, men skapende. Vi kan registrere stadig flere medlemmer, økt oppslutning om mange arrangementer og nye aktiviteter. Vi må imidlertid konstatere at ressursutfordringen som vi lever [...]

DET STUNDER NÅ MOT JULETID!2018-12-16T15:48:19+01:00

HVORDAN KAN KUNSTIG INTELLIGENS KOMME TIL KONKRET NYTTE I NORGE?

2018-12-16T15:25:24+01:00

Kunstig intelligens har vært en av de oppfinnelser som har vært mest diskutert i forbindelse med fremtidig teknologiutvikling. Dette var temaet for NTVAs julemøte i Oslo 10.desember. Anne Marthine Rustad som er forskningsleder for kunstig intelligens ved SINTEF la i sitt foredrag vekt på kunstig intelligens ikke representerer nye prinsipper og ny teori, men er en videreutvikling av ulike etablerte metoder for å estimere verdier og størrelser som ikke kan måles [...]

HVORDAN KAN KUNSTIG INTELLIGENS KOMME TIL KONKRET NYTTE I NORGE?2018-12-16T15:25:24+01:00

STOR INTERESSE FOR EDVARD MOSERS FOREDRAG OM OPPLEVELSEN AV TID OG STED

2018-12-16T14:53:50+01:00

NTVAs Trondheimsavdeling hadde til sitt julemøte 7.desember fått Edvard Moser til å komme og holde foredrag hjernens mekanismer for å finne sted og huske tid. Det var mer enn hundre mennesker som var samlet i Glassgården i SINTEFs hovedadministrasjon. Det var tre år siden NTVAs avtale med Moser ble inngått, men til gjengjeld holdt han et foredrag som både var lærerikt og underholdende. Forskningen med rotter med elektroder i hjernen har [...]

STOR INTERESSE FOR EDVARD MOSERS FOREDRAG OM OPPLEVELSEN AV TID OG STED2018-12-16T14:53:50+01:00

STORE UTFORDRINGER FOR PAPIRAVISENE I ÅRENE FREMOVER

2018-12-07T11:02:25+01:00

27.november holdt NTVA i samarbeid med Academia Europea og Tekna møte i Universitetsaulaen i Bergen. Temaet var Ny teknologi endrer samfunnet. Gard Steiro som er sjefredaktør i VG og administrerende direktør samme sted holdt et spennende og dramatisk innlegg. Han spådde at det bare var noen få år igjen med lønnsomhet i den tradisjonelle forretningsmodellen for papiravisene. Dagbladet kan bli den første store avisen som forsvinner fra markedet. På hverdager [...]

STORE UTFORDRINGER FOR PAPIRAVISENE I ÅRENE FREMOVER2018-12-07T11:02:25+01:00

KAN KJERNEKRAFTEN HA EN FREMTID I NORGE?

2018-11-26T08:27:13+01:00

Det er gjennom årene gjort mange forsøk på å fremme kjernekraft som et aktuelt energialternativ i Norge. Men til tross for dyktige talsmenn har initiativene falt på steingrunn. Det er har i de senere år kommet opp at thoriumbasert kraftverk representerer langt lavere faregrad enn uran og halveringstiden som bestemmer kravet til sikre deponier for avfallsstoffene er langt lavere. En  norsk interesse er delvis fremmet ved at det ved Fens-feltet [...]

KAN KJERNEKRAFTEN HA EN FREMTID I NORGE?2018-11-26T08:27:13+01:00

KREVENDE UTFORDRINGER NÅR FREMTIDENS SKIPSFART SKAL REDUSERE SINE UTSLIPP

2018-11-26T08:25:39+01:00

I skipsfartsmiljøet er det en klar forventing om at det  snart blir inngått avtaler som krever store utslippsreduksjoner i global skipsfart. Det er aktuelt fra IMO - FNs organisasjon for skipsfart - å kreve en halvering av utslippene fra sektoren til tross for at omfanget av skipsfart er ventet å øke meget merkbart i de kommende 10 år. På et fellesmøte mellom DNV GL og NTVA 14.november, fortalte senioringeniør Kjell Martinsen i [...]

KREVENDE UTFORDRINGER NÅR FREMTIDENS SKIPSFART SKAL REDUSERE SINE UTSLIPP2018-11-26T08:25:39+01:00

SPENNENDE TEMA OG STOR OPPSLUTNING OM NTVAs TEKNOLOGIFORUM

2018-11-26T08:24:19+01:00

Det var smarte bedrifter og digitalisering som var tema for NTVAs Teknologiforum som ble avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo mandag 12.november.  "Bli en del av det nye smarte næringslivet", var motto for seminaret. Det var nærmere 100 personer tilstede i Festsalen og mange meget kompetente innledere. Hovedinnleder var Torbjørn Holmstrøm fra Volvos ledelse i Gøteborg. Han snakket om bærekraft og omstilling som driver digitalisering, kunstig intelligens og autonome systemer. [...]

SPENNENDE TEMA OG STOR OPPSLUTNING OM NTVAs TEKNOLOGIFORUM2018-11-26T08:24:19+01:00