Før sommeren kunne vi melde at det var et intenst anleggsarbeid på Lerchendal gård. Den tidligere gårdsplassen hadde problemer når det kom mye vann har blitt bygget opp på nytt. Først ble det lagt et moderne overvannsanlegg i rør i bakken. Deretter ble plassen pukket før den til slutt ble dekket med ny grus. Til slutt kom det en ny flott trapp hvor hvert trinn er en hel granittblokk.

Som varslet på facebook, er det nye parkeringsbestemmelser fra kommende årsskiftet for områdene Lerkendal og Gløshaugen:

Vi gjengir de antatte viktigste bestemmelsene for besøkende til Lerchendal gård:
Avgrensede parkeringsplasser for besøkende
• Parkeringsplasser som er tilgjengelig for offentligheten (besøkende) vil bli avgrenset til egne områder.
• Lerkendal/Valgrinda, vil i hovedsak reserveres for ansatte og studenter, med ansatte områder/plasser til besøkende.
• Parkering på Hesthagen vil fortsatt være reservert kun for ansatte og studenter.
• Gløshaugenplatået vil være tilgjengelig for besøkende.
Parkeringsavgift for el-bil
• Besøkende med el-bil må betale besøkstakst (28 kroner i timen) for å parkere på parkeringsplassene for besøkende

Dyrere parkering
• Takst for besøkende økes til dagens kommunale takst (28 kr/time), og vil til enhver tid følge kommunens prisreguleringer.
Bøter (kontrollavgift)
Kontrollavgiften får tre satser:
• 300 kr (f.eks. om parkeringstid har utløpt)
• 600 kr (manglende betaling og andre «alminnelige» overtredelser)
• 900 kr (f.eks. ugyldig parkering på HC-plass).
Tiden for parkeringsavgift vil være den samme som tidligere, altså mellom kl. 08.00 – 16.00 på hverdager. Det er ikke betaling på NTNUs parkeringsplasser i helgene.

Etter hva vi forstår vil det heller ikke etter årsskiftet bli anledning til å parkere på tunet til Lerchendal gård.