Informasjon:
f. 1954 (18)
Dr.polit. medievitenskap, professor
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
NTNU
7491 Trodheim
918 97 473