Vi tillater oss en gammeldags formulering når NTVA skal hilse våre medlemmer, kontaktpersonene i Industrielt Råd og alle andre interesserte følgere. Julen er jo tiden for de gamle tradisjoner.

Som det går frem av en epost som snart dukker opp på din skjerm har året vært krevende, men skapende. Vi kan registrere stadig flere medlemmer, økt oppslutning om mange arrangementer og nye aktiviteter. Vi må imidlertid konstatere at ressursutfordringen som vi lever under, er mer krevende som tidligere. Vi mener at med alle våre gode tiltak burde inntektene være langt bedre slik at vi fikk akademiet til å folde seg ut i full blomst.

Vi vil ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

De beste ønsker

Lars Thomas Dyrhaug

Generalsekretær i NTVA

Ps Bildet av Lerchendal Gård ble tatt i januar i år. Foto: LTD. Ds