f. 1973 (16)
PhD, professor
Institutt for energiressurser
Universitetet i Stavanger
4026 Stavanger
51 83 22 59 / 918 88 854