Informasjon:
f. 1970 (18)
Dr.scient, professor
Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
22 85 27 05