Informasjon:
f. 1963 (18)
Dr.scient, visedekan
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo
Sem Sælandsvei 24, 0315 Oslo
900 37 562