Informasjon:
f. 1960 (18)
Dr.scient, professor i kjemi, rektor
Universitetet i Oslo
Problemveien 7, Oslo
22 85 63 03