Informasjon:
f. 1958 (17)
Dr.philos, professor i marin økologisk modellering
Institutt for biologi, Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
992 05 975