Informasjon:
f. 1978 (17)
PhD, professor
Matematisk institutt, Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
55 58 28 56 / 990 42 244