Tirsdag 23.mai holdt professor Knut Øvsthus ved Høgskulen på Vestlandet foredrag for NTVAs Bergensavdeling. Temaet var velferdsteknologi  – et emne som Øvsthus har arbeidet med i mange år bl a ut fra problemstillingen å lage «smarte boliger». På bildet ser vi Knut Øvsthus til venstre og Geir Anton Johansen – leder for programkomiteen i Bergen – til høyre.

Øvsthus kunne konstatere at dagens løsninger for velferd ikke skalerer. Pleiesektoren møter ikke de individuelle behovene. Om noen hjelpetrengende har behov for hjelp til personlig hygiene – som eksempel å dusje – så er tilbudet flere steder en dusj annenhver uke. Robotteknologi som nå har blitt utviklet kan imidlertid  gjøre at de hjelpetrengende kan dusje når de ønsker.

Mange av dagens pleiere og hjelpetrengende ønsker den nye teknologien velkommen, men det kan være etiske utfordringer ved å erstatte menneskelig kontakt med teknologi.

Et viktig funn i arbeidet til Høgskulen på Vestlandet er at velferdsteknologien kan bidra til å gi de hjelpetrengende mer selvstendighet og selvhjulpenhet i hverdagen. Dette fremmer velvære og følelse av verdighet. På denne måten er teknologien både en fordel for de hjelpetrengende og for samfunnet.

Velferdsteknologien er en teknologi med et stort markedspotensial og en teknologi med store utviklingsmuligheter. Pga av vi i Norge har arbeidet og utviklet velferdsteknologien i mange år, bør norske bedrifter kunne ha fortrinn i møte med et internasjonalt marked.