chen

Informasjon:
f. 1960 (2016)
PhD, professor
Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin
NTNU
7491 Trondheim
73 57 33 20 / 984 09 675