comes

Informasjon:
f. 1982 (16)
Dr.rer.pol, professor
Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Universitetet i Agder
Postboks 422
4604 Kristiansand
37 23 32 14 / 472 18 261