Informasjon:
f. 1963 (18)
PhD, professor
Zhejiang University
Yuhangtang Road
Xihu District
Hangzhou, 310058
Zhejiang Province, China
0086-0571-88981379 / 0086-15658156622