bjerrum_n.j-245x300

Informasjon:
f. 1940 (95)
Dr.techn., professor
Kjemisk Laboratorium A
Bygn. 207, Danmark Tekniske Universitet
DK-2800 Lyngby, Danmark
45 45 25 23 07