Det er gjennom årene gjort mange forsøk på å fremme kjernekraft som et aktuelt energialternativ i Norge. Men til tross for dyktige talsmenn har initiativene falt på steingrunn. Det er har i de senere år kommet opp at thoriumbasert kraftverk representerer langt lavere faregrad enn uran og halveringstiden som bestemmer kravet til sikre deponier for avfallsstoffene er langt lavere. En  norsk interesse er delvis fremmet ved at det ved Fens-feltet i Telemark er slått fast at det er store nasjonale thorium-reserver.

På et NTVA-møte i  Stavanger 21.november gjennomgikk Elling Disen som er grunnlegger av Torium Consult de ulike teknologiske mulighetene for bruk av torium i kraftproduksjon. Han trakk spesielt frem den såkalte saltsmelte-reaktoren som han mener både bør ha interesse når en skal erstatte kullkraftverket i Longyearbyen og når en rekke land skal kvitte seg med sine kullkraftverk. Utslipp fra kullkraftverk er en av de aller viktigste klimagasskildene på internasjonal basis.

Kjell Traa som er sivilingeniør og partner i Eureka Energy Partners, snakket om thorium som neste generasjons kjernekraft og en mulig nye industri- og eksportnæring. Selv om det ikke er noen norske bedrifter som har erfaringer fra konkret bygging av reaktorer, mente Traa at vi i Norge har betydelig styrke innenfor en rekke av de aktuelle teknologiområdene.

Det var over 90 interesserte deltagere på møtet som ble holdt i Arkeologisk Museum. NTVAs møter i Stavanger skjer i samarbeid med den lokale Tekna-avdelingen.