Ved flere anledninger har det kommet ønsker om at NTVA må gjøre møter tilgjengelige på nettet. Som et første forsøk i dette arbeidet ble det gjort opptak av det møtet om Grønn omstilling som ble holdt i Trondheim 8.november. Dette er forøvrig omtalt på facebooksiden vår; Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Allerede før det første opptaket foreligger til publisering, er det klart at videoopptak setter nye krav til såvel møteledelse som innledere. Men vi regner med at dette skal bli en grei læreprosess.

Det er klart at akademiet vil satse på å legge ut videoopptak i stedet for en lineær streaming. Det viser seg at studenter som har hatt begge typer av tilbud foretrekker å bruke video-opptakene fremfor å sitte å se arrangementet når det skjer. Video gir jo også muligheter for en viss redigering slik at presentasjonen kan bli mer komprimert.

annik-magerholm-fetstale_gjersvoldMerethe Gudmundseth Storødegårdpaneldiskusjonproduktutvikling