NTVAs Ærespris 2016

//NTVAs Ærespris 2016

NTVAs Ærespris 2016

torelardal_karlalmas1

NTVA styre har besluttet å tildele Tore Lærdal i Lærdal-gruppen akademiets ærespris for banebrytende teknologi for 2016. Prisen er tildelt på basis av Lærdals målrettede og nyskapende arbeid med utvikling og bruk av teknologi som verktøy i behandlings- og opplæringsutstyr for livreddende førstehjelp og i fostermedisin.

Overrekkelsen av prisen finner sted i Arkelogisk Museum i Stavanger onsdag 23.november kl 1900 i forbindelse med et møte i Stavanger-avdelingen for NTVA.

For Tore Lærdal er teknologi et verktøy for å oppnå et mål, og hans selskaps virksomhet har alt bidratt til å redde millioner av liv.

I sin vurdering har NTVA lagt vekt på utviklingen av en høyteknologisk simulator kalt SimMan med avansert teknologi som kan brukes til trening i moderne hjerte og lungeredning ved å gi realistiske og effektive simuleringssituasjoner der hjerterytme, EKG, pustefrekvens kan endres tilpasset treningssituasjonen. SimMan har blitt en verdenssuksess for hans selskap Laerdal Medical.

De senere år har Tore Lærdal gjennom Laerdal Global Health også hatt stor innsats på fostermedisin og nyfødtmedisin, særlig rettet mot ressurssvake land. Utstyr for å måle hjertefrekvens på foster, og et opplæringsprogram i fødselsmedisin som inkluderer simulatorer av blant annet en fødende mor og et nyfødt barn har bidratt til å utbre kunnskap om livreddende behandling for mor og barn ved fødsel som berger mange liv.

Tore Lærdal har markert seg som en person som på en fremragende måte har benyttet teknologi til nytte i samfunnet, og han er en verdig vinner av NTVAs ærespris.

Om NTVAs ærespris

NTVA har siden 2008 hvert år tildelt sin ærespris for banebrytende teknologi. Tidligere har prisen gått til viktige innovasjoner innenfor IT og internett, innenfor medisin og for viktige bidrag til olje- og gassvirksomheten.

I 2015 gikk prisen til professor Trond Øivind Jørgensen ved Universitetet i Tromsø. Han fikk prisen for utvikling av en fiskevaksine mot den såkalte Hitra-syken som for en del år tilbake holdt på å stoppe utviklingen av norsk oppdrettsnæring. Etter at vaksinen til Jørgensens forskningsgruppe ble tatt i bruk, har bruken av antibiotika i norsk oppdrettsnæring nesten opphørt.

image_print
2017-04-17T09:32:24+02:00