Julemøtet for Osloavdelingen av NTVA 6. desember hadde to spennende foredrag.

Juni Melting fra Helsedirektoratet presenterte mål og resultater for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. 34 kommuner har deltatt i prosjekter. Disse omfatter utprøving av trygghetspakker, elektronisk medisineringsstøtte, varslingsteknologi, elektroniske dørlåser og logistikkløsninger. Gevinster fremkommer både i form av reduserte kostnader, tidsforbruk og økt kvalitet på tjenester. Fra 2017 blir nasjonal spredning gitt hovedprioritet. Samhandling mellom ulike aktører, juridiske og økonomiske hindre og teknisk infrastruktur vektlegges.

Kari Kværner leder C3 Senter for fremtidig helse, et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Målet for C3 er pasient-orienterte innovasjoner som setter brukeren i sentrum og stimulerer til nyskaping av helsetjenester. Fire helseforetak, tre UoH institusjoner, to kommuner og sju bedrifter er partnere i C3. Det vil bli lagt vekt på at resultatene skal få bred anvendelse.

Det var mange spørsmål fra møtedeltagerne. Velferdsteknologi er et område hvor det skjer en rask utvikling. Den gir store muligheter for å kunne bidra til et bedre helsetilbud, men det er også store utfordringer med å få tatt resultatene i bruk ikke minst i de mange kommunene.