1

Ærespris

NTVAs Ærespris 2018

NTVA styre har besluttet å tildele Finn Gunnar Nielsen for hans banebrytende forskning på og utvikling av fornybar energi, spesielt innenfor flytende vindturbiner. Mange nøkkelpersoner har vært involvert i arbeidet, men Finn Gunnar Nielsen har hatt en gjennomgående sentral rolle i hele prosjektets utvikling fra prototyper og til første realisering. Han og hans miljø har gjennom banebrytende forskning, bidratt til å gjøre energi fra Hywind betydelig mer konkurransedyktig på verdensmarkedet ved økt energifangst og derved lavere enhetskostnad

Om NTVAs ærespris

NTVA har siden 2008 hvert år tildelt sin ærespris for banebrytende teknologi. Tidligere har prisen gått til viktige innovasjoner innenfor IT og internett, innenfor medisin og for viktige bidrag til olje- og gassvirksomheten.

I 2016 gikk prisen til Tore Lærdal i Lærdal-gruppen på basis av Lærdals målrettede og nyskapende arbeid med utvikling og bruk av teknologi som verktøy i behandlings- og opplæringsutstyr for livreddende førstehjelp og i fostermedisin.