Hans Christen Rønnevik fikk NTVAs Ærespris 2013 for sin rolle i utviklingen av en ny letemodell som blant annet førte til funnet av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Hans Christen Rønnevik er født 26. juni 1945 i Haugesund. Han ble cand.real. med hovedfag i geologi fra Universitetet i Bergen i 1971. Hans yrkeskarriere begynte som petroleumsgeolog i Industridepartementet, Oljekontoret, i 72/73. Så fulgte en periode fra 1973 til 1983 i ulike posisjoner i Oljedirektoratet relatert til kartlegging og vurdering av petroleumspotensiale på norsk sokkel. Han var seniorgeolog i Norske Shell fra 1983 til 84 og letedirektør i Saga petroleum til 1999. Han var letedirektør i Det Norske Oljeselskap i perioden 2000-2004, og er nå letesjef i Lundin Norway AS.

Den ny letemodellen er et resultat av Rønneviks banebrytende arbeid med stort innovasjonsinnhold innen olje- og gassleting. Dette har gitt nytt liv til et modent område i Nordsjøen og resultert i funnet av Avaldsnes og Aldous som til sammen utgjør Johan Sverdrup-feltet med utvinnbare ressurser vurdert til mellom 1,2 og 2,6 milliarder fat. Det gjør feltet til et av de største på norsk sokkel. Det er spesielt imponerende at feltet ligger i området til den første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel i 1965 og som tidligere er undersøkt og levert tilbake av både Esso, Elf og Statoil.

Som letesjef og arbeidende geolog i Lundin Norway AS har Hans Christen Rønnevik med rette fått mye av æren for ideene som førte til suksessen. Han og medarbeidere tenkte her helt nytt og kombinerte kunnskap om geologien, re-tolket og bearbeidet eldre datasett ved hjelp av nye metoder, innhentet nye data, utførte nye tolkninger og analyser til en mer komplett avbildningen av undergrunnen. Samlet har dette gitt verdifulle gjennombrudd. Rønnevik og Lundin har hatt fokus og guts der ingen andre turte å satse. Funnet viser at godt geologisk arbeid og innsiktsfull kreativitet kan gi nytt liv til modne områder med såkalte «begrenset gjenværende potensial».