NTVAs Ærespris for utvikling av ny teknologi, til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv, ble tildelt Arne Smedal og Kåre Syvertsen i forbindelse med NTVA Teknologiforum i Trondheim 10. september 2010. De to ble tildelt prisen for å ha stått sentralt i utvikling og kommer­sialisering av to ulike banebrytende norske marintekniske konstruksjoner. De to prisvinnerne mottok hvert sitt diplom illustrert av Håkon Bleken. Som prisvinnere er de automatisk tildelt medlemskap i NTVA.

Den første konstruksjonen er et system for offshore bøyelasting gjennom selskapet Advanced Production Loading (APL) der hoveddelen av konstruksjonen er plassert så langt under havflata at en unngår de store bølgepåkjenningene som har vært et problem for tidligere lastebøyer. Bøyen kan derfor opereres ved langt høyere bølgehøyder enn tidligere. Byggekostnadene er dessuten lavere. APL, som de to kandidatene var med på å etablere på 90-tallet, er i dag den ledende internasjonale leverandøren av slike system.

Den andre konstruksjonen er en flytende sylindrisk plattform. Sylinderforma gir gode operasjonelle egenskaper med lite bevegelser, stor lagringskapasitet og god dekksplass. Den kombinerer et skips lastekapasitet med bevegelsesegenskapene til en halvt nedsenkbar plattform. En trenger heller ikke dreie plattformen mot vindretningen, noe som gjør forankringssystemet enklere. Plattformen er særlig godt egnet for operasjoner på dypt vann. Kandidatene grunnla sammen med Jan Erik Tveterås Sevan Marine, som har stått for utviklingen av det nye konseptet.

Begge disse konseptene er teknologiske og økonomiske suksesser, og er gode eksempel på vellykket forskingsbasert innovasjon der NTNU, SINTEF og Veritas har stått sentralt.

Arne Smedal er født i 1947. Han ble utdannet som skipsingeniør fra NTH i 1973, og er i dag styreleder for Sevan Marine. Smedal har tidligere vært adm.dir. i Navis ASA, Hitec ASA og var grunnlegger av APL.

Kåre Syvertsen er født i 1950. Han ble utdannet som skipsingeniør fra NTH i 1973. Han har tidligere erfaring som forskningsdirektør i Navis 1997-2001, forskningsdirektør for Advanced Production and Loading (APL) 1994-1997, prosjektleder i Marine Consulting Group 1990-1994.