NTVAs Ærespris 2011 tildeles Kjell Arne Ingebrigtsen, Bjørn Angelsen og Kjell Kristoffersen. De tre har ulike forslagstillere, men priskomiteen fant at de tre kandidatene på hver sin måte har gitt vesentlige bidrag til å bygge opp et kunnskapsbasert og industrielt miljø knytt til bruk av ultralyd i medisinsk bildebehandling. Priskomiteen uttaler blant annet: ”Komiteen vurderer det slik at Angelsen og Ingebrigtsen har vore sentrale i å legge det teknologiske og industrielle grunnlaget for at Noreg i dag ligg langt framme internasjonalt når det gjeld utvikling av teknologi og bruk av medisinsk bildebehandling. Kristoffersen har bygd vidare på dette grunnlaget og vore sentral i utviklinga av medisinsk ultralydteknologi i internasjonal toppklasse, sist demonstrert med instrumentet Vscan”. Vscan er det lille mobile ultralydapparatet som er utviklet av GE Vingmed Ultrasound i Horten og som i 2009 var ”Årets ingeniørbragd” i regi av Teknisk Ukeblad.

Kjell Arne Ingebrigtsen, født i 1937, er sivilingeniør i svakstrømsteknikk, lic.techn. og dr.techn fra NTH. Fram til 1985 var hans hovedaktivitet forskning og undervisning ved FFI, SINTEF og NTH. Etter 1985 var Ingebrigtsen faglig og administrativt sentral i utviklingen av bedriften Vingmed Sound for kommersialisering av ultralyd avbildningsteknologi til medisinsk diagnose. Fra 1992 til 2000 hadde han i tillegg forskjellige lederstillinger innen strategi og markedsutvikling i de utenlandske selskapene som Vingmed Sound da var blitt en del av. Ingebrigtsen har gjort en betydelig innsats både som fagperson og leder i den industrielle utviklingen av ultralyd til hjertediagnose Han har vært en hjelper og inspirator for forskningsbasert industrietablering gjennom styreverv i kunnskapsbaserte SMBer, og som rådgiver for flere oppstartselskap innen teknisk medisin.

Bjørn Angelsen, født i 1946, er sivilingeniør i Fysikalsk elektronikk (1971), dr techn (1977) fra NTH. Han kom etter fullført sivilingeniørutdanning med i den første forskergruppen som jobbet med blodstrømsmålinger i hjerte/kar, først med matematiske modeller og senere med ultralyd på levende personer. Han tok sin doktorgrad ved NTH innen dette feltet. Siden har teknologen Angelsen vært en nøkkelperson i det medisinsk-tekniske miljøet i Trondheim. I 1982 skrev han sammen med hjertespesialisten Liv Hatle en bok om ultralyd til hjertediagnose, som ble lest over hele verden. Han ble i 2006 tildelt den prestisjefylte ”Ian Donald Medal for Technical Achievement within Ultrasound Technology” Han har fra1987 vært professor i biomedisinsk teknologi ved det medisinske fakultetet, NTNU.

Kjell Kristoffersen, født i 1952, er siv.ing og dr. techn. fra teknisk kybernetikk fra NTH. Han har drevet med medisinsk ultralyd siden studentdagene; først i miljøet rundt SINTEF avd. reguleringsteknikk, ble senere utviklingssjef i Vingmed gjennom oppbygningsfasen. Er nå en av seniorene i GE Healthcare globalt, som Chief Engineer. Han er også professor II ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU. Han mottok Edison-prisen for innovativ teknologi innenfor GE Healthcare i 2004. I 1998 fikk han ansvaret i GE Healthcare for å koordinere den internasjonale teknologiutviklingen på området, mellom GE i Milwaukee, i Schenectady, i Haifa, og i Horten, senere mellom GE og systemutviklere i Europa, USA og Asia. Han har vært meget sentral i utviklingen av Vscan som ble lansert i 2009.