Jon Gjedebo tildeles NTVAs Ærespris 2012 for utvikling og kommersialisering av det automatiserte boresystemet Cyberbase, som er blitt standard for boreindustrien i Norge og for den globale offshore olje- og gassindustrien.

Oljedirektoratet, som tilsynsmyndighet for sikkerheten på sokkelen, la fra slutten av 70- tallet betydelig press på oljeselskapene for å redusere personskader og øke system- og driftssikkerheten. Den som globalt ble selve pioneren for å få til en slik endring var Jon Gjedebo.  Han evnet som ingen før han innen bransjen å få omgjort forskning og utviklingsresultater til industrielle produkter. Dernest kommersialisert han teknologien som fikk betegnelsen Cyberbase.

For å få til en slik utvikling, bygget Jon Gjedebo et partnerskap mellom forskningsinstituttet Rogalandsforskning (i dag IRIS), oljeselskapet Esso, riggoperatøren Smedvig ASA og sitt eget selskap Hitec.  Målet var å utvikle et system som kunne automatisere mye av det som var manuelle operasjoner på et boredekk, og samtidig gi den operative borelederen tilgang på bore- og brønndata i form av grafiske skjermbilder. Å trekke dette inn som teknologi for boreoperasjoner var det knapt nok noen som trodde var mulig. Det var disse barrierene Jon Gjedebo sammen med Rogalandsforskning klarte å bryte gjennom.

Systemet Cyberbase ble lansert i sin mest avanserte form under oljemessen ONS i 1994. Da ble boreoperasjoner på Ullrigg fjernstyrt fra boresenteret på messeområdet 3 kilometer unna.  Systemet skapte et paradigmeskifte for boresystemer og boreoperasjoner til havs, og det ble fulgt opp med regelverk på norsk sokkel.  Systemet robotiserte boreoperasjoner og rørhåndtering, og ga borelederen en helt ny oversikt og styring, med en betydelig bedring av både personellsikkerhet og økt systempålitelighet.

Uten denne utviklingen, som Jon Gjedebo stod som pioner for, hadde verdens boreindustri med stor sannsynlighet vært en helt annen i dag, og det er lite sannsynlig at leverandørbedrifter av boresystemer basert i Norge ville hatt den ledende posisjon de har nå.

Jon Gjedebo har mottatt flere priser for sitt bidrag til den teknologiske utviklingen av petroleumsindustrien.