NTVAs Ærespris 2009 tildeles professor Knut Bjørlykke. 

Knut Bjørlykke ble født 7. juni 1938 i Trondheim. Han avla doktorgrad (Dr. Philos) i 1974 med avhandlingen: «A sedimentological and geochemical study of Lower Palaeozoic sediments in the Oslo region and parts of the Caledonian geosyncline».

Knut Bjørlykke var ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1964 til 1976 men hadde opphold ved University of Reading (1966) og Makerere University, Kampala. (1969-71).

Han var professor i petroleumsgeologi ved Universitetet i Bergen fra 1976 og ved Universitetet i Oslo fra 1984 og har hatt flere forskningsopphold i USA og Europa. Han har hatt et nært samarbeid med flere norske og utenlandske oljeselskaper og fikk Statoils Forskningspris i 1991.

Knut Bjørlykke er i dag sentral i den banebrytende forskningen Universitetet i Oslo utfører innen petroleumsgeologi. Denne forskningen rettes i særlig grad mot forståelsen av reservoaregenskapene til et oljefelt og omfatter bassengmodellering med særlig vekt på sedimentasjonssystemer, sedimenters kompaksjon og petrofysiske egenskaper. Han har bidratt sterkt til forståelsen av hvordan sedimenters mineralogiske sammensetning og mekaniske og kjemiske kompaksjon påvirker deres fysiske genskaper og seismiske avbildning. Dette åpner for en korrelasjon mellom sedimenters målte seismisk hastighet, egenvekt og sammensetning. I denne sammenhengen har integrasjon av resultater fra eksperimentell kompaksjon av sedimenter med trender fra virkelige brønnlogger stått sentralt. Både eksperimentelle data og analyser av sedimentbassenger har vist at de fysiske egenskapene til skifre varier svært meget som funksjonen av mineralogien og dette har stor betydning for tolkning av seismiske data og bassengmodellering.