Yngvar Lundh tildeles NTVAs Ærespris for utvikling av ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. Tildelingen av prisen til Yngvar Lundh ble foreslått av Jan S. Johannessen, Finn Lied og Markvard Sellevoll.

Personalia Yngvar Lundh ble født i Tønsberg 19. mars 1932 og vokste opp i Son og Råde. Han ble siv. ing. i svakstrømsteknikk fra NTH i 1958 og arbeidet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i perioden 1957-1984, hvor han bl.a. ledet utviklingen av datamaskinen SAM. Senere arbeidet han som forsker i Televerket/Telenor (1958-1996), hvorpå han dannet sitt eget selskap Vista Telematikk, som var en del av Fornebu Management Consulting. Yngvar Lundh var professor II i gruppen for digitalteknikk ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved MIT (1959) og Bell Labs (1970).

Begrunnelse. Yngvar Lundh var sentral i arbeidet som førte Internett til Norge. Han var pådriver og prosjektleder da USA ville ha med Norge og FFI i et samarbeid med ARPANET (forløper til Internett). Dette skjedde i 1972, og var selvsagt et arbeid der flere var med, bl.a. Pål Spilling og Finn-Arve Aagesen under ledelse av Finn Lied og Karl Holberg.

Det er tre nordmenn som nevnes blant de 33 personene som var mest betydningsfulle i utviklingen av den grunnleggende Internett-teknologien. På en plakett ved Stanford University er inngravert Yngvar Lundh, Pål Spilling og Dag Belsnes. Yngvar Lundh er senioren blant disse.

Det er hevet over tvil at Internett er en teknologi som har penetrert både privat og offentlig virksomhet, industri og næringsliv, kunst og kultur. Det begynte i 1970-årene hvor flere interne datanett ble utviklet i USA og England. Professor Vinton Cerf tok initiativ til å utvikle teknologier for å sammenkoble slike datanett – derav internetting – og garantere at transport og adressering ble korrekt. Motivet var å kunne overføre data mellom maskiner tilkoblet vilkårlige datanett. Dette er TCP/IP-protokollsystemet. Professor Vinton Cerf var nylig i Norge. I Aftenposten av 25. november er der en stor artikkel, hvor det under tittelen ”Skapte Internett med norsk hjelp” fremkommer hvordan Yngvar Lundh og andre var med på dette eventyret.

Tildeling av NTVAs Ærespris til Yngvar Lundh ble enstemmig vedtatt av NTVAs styre i møte 27. mai 2008