Styret for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, har i møte 21. mai 2014 vedtatt å tildele årets Ærespris til professor em. Arne Halaas, NTNU.

Æresprisen skal etter statuttene tildeles personer som på en framragende måte har utviklet ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv.

Arne Halaas, født 20. september 1943 i Trondheim, ble cand.real. i Numerisk Matematikk ved Universitetet i Oslo i 1969. Han hadde vært ansatt i Norsk Regnesentral, jobbet som konsulent i Byggdata AS og forelest ved Universitetet i Oslo, før han kom til NTH i 1972. I 1980-81 var han gjesteforsker ved Universitetet i Keiserslautern i Vest-Tyskland. Han fikk et personlig professorat ved NTH i 1985. I 1994-95 var han gjesteprofessor ved Univ. Montepellier (LIRMM) i Frankrike og var Chief Scientist på deltid i FAST fra 1997 til 2002.

Fagområdet til Arne Halaas er «algoritmer og datastrukturer». Han var tidlig interessert i å implementere søkealgoritmer direkte i silisium og er en pioner på dette feltet i Norge. Han søkte faglig samarbeid med blant andre elektronikkmiljøet på NTH og Nordic VLSI ASA (spin-off fra SINTEF Elab). Han utviklet flere spesialiserte søkebrikker i VLSI fra tidlig på 80-tallet. Disse hadde en unik prosessor-arkitektur og var på mange måte forut for sin tid. Arne Halaas etablerte firmaet Turbit i 1987, og var med på dannelsen av FAST (Fast Search & Transfer ASA) i 1997 og Intragon AS i 2002. I denne sammenhengen var Arne Halaas sin store kunnskap innen algoritmer og parallelle algoritmer av avgjørende betydning for systemene som ble utviklet. Han var tidlig ute med arbeidet som lå til grunn for AllTheWeb, som var søkemotoren fra FAST. AllTheWeb var ledende sammenliknet med Google i tidlig fase som konkurrenter på starten av 2000-tallet. AllTheWeb ble kjøpt opp av Yahoo i 2003. I dag, 11 år senere, er Yahoo fortsatt i Trondheim og fortsatt i vekst med om lag 40 ingeniører som leverer søketeknologi som brukes av Yahoo sine 12000 ansatte for å lage løsninger for over 800 millioner brukere over hele verden. FAST ble kjøpt av Microsoft som har en utviklingsavdeling i Trondheim. I dag har Microsoft om lag 230 arbeidsplasser i Norge med ansvar for søk, maskinlæring og neste generasjons samhandling. Det går en rød tråd fra Arne Halaas sin forsking til informasjonsaksess i email levert til en milliard mennesker over hele verden og samhandlingsløsninger i SharePoint og Office 365. Omsetning av disse produktene er på totalt over 40 milliarder NOK årlig.

Mange av studentene til Arne Halaas er i dag professorer, seriegründere eller bedriftsledere. Han har som professor ved institutt for datateknikk på NTNU vært sentral i utviklingen av et studie- og forskningsmiljø som er kjent langt utenfor landets grenser, og har som serie-entreprenør vært en rollemodell for utallige studenter ved NTNU.