trondNTVAs styre har i møte 1. juni 2015 vedtatt å tildele årets Ærespris til professor Trond Jørgensen for Banebrytende teknologi gjorde norsk oppdrett fri for antibiotika

Norsk oppdrett bruker minimalt med antibiotika. Dette er ikke tilfeldig, men skyldes revolusjonerende forskning. På et jubileumsmøte onsdag 9.september på Lerchendal gård i Trondheim hvor Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) markerer sin 60-årsdag, hedres forskningsmiljøene i Tromsø for sin banebrytende teknologi.

For 30 år siden var Hitra-syken norsk havbruksnærings største problem. Enorme mengder døde laks i merdene skapte problemer for oppdretterne, for banker og private investeringer. Den store mengden antibiotika som ble brukt for å motvirke epidemien var en stor trussel for næringens omdømme og videre utvikling.
Fagmiljøene var i villrede, og mulige årsaker som stress og ulike produksjonslidelser ble foreslått. Hitra-syken viste seg imidlertid å være en bakteriesykdom. Med finansiering fra forskningsprogrammet «frisk fisk» ble det utviklet en effektiv vaksine for sykdommen i 1987 ved Universitetet i Tromsø. To år etter kunne det samme miljøet presentere en vaksine for den internasjonale fiskesykdommen Furunkulose. Med dette stupte forbruket av antibiotika fra 30-40 tonn til nesten ingenting, og har holdt seg der siden. Få innovasjoner har vært like viktig for utviklingen av en robust norsk havbruksnæring.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi deler ut sin ærespris for «banebrytende teknologi» 2015. Prisen tildeles Professor Trond Ø. Jørgensen ved Norges fiskerihøgskole, UIT Norges arktiske universitet, for sin ledelse av arbeidet og på vegne av hele fagmiljøet, næringsaktører og modige politikere. Dette er en viktig anerkjennelse av innsatsen som ble utført av et kobbel av unge og entusiastiske studenter og forskere ved UiT, FORUT og Apothekernes Laboratorium.