Innkalling til årsmøte i NTVAs industrielle råd

Invitasjon til faglig møte og middag

 

Tid:     Onsdag 2. mars 2016

Sted:   Det Norske Videnskabs-Akademis lokaler, Drammensveien 78, Oslo

 

Kl. 1730 – 1800       Årsmøte i Industrielt råd

 

Dagsorden:

Sak 01/16   Åpning av møtet ved rådets leder Suzanne Lacasse
Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2015, se IR referat 2015-02-25
Sak 03/16 Redegjørelse om NTVAs virksomhet og planer ved påtroppende president, Torbjørn Digernes, professor em., NTNU
Sak 04/16 IRs formål og rolle, erfaringer og fremtidige behov ved rådets leder Suzanne Lacasse
Sak 05/16 Valg av to representanter til Arbeidsutvalget
Sak 06/16 Eventuelt

 

Kl. 1800 – 2000   Seminar

 

Innovasjon og omstilling. Fra ord til handling

Kl 1800 Åpning ved møteleder
Kl 1805 Statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet:
Fra ord til handling – Regjeringens tiltak og virkemidler
Kl 1825 Adm dir Walter Qvam, Kongsberg Gruppen AS:
Kongsberg Gruppen – aktivt nyskapnings- og omstillingsarbeid
Kl 1845 Direktør Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway:
Prosjekt New ERA – Økt konkurransekraft gjennom utvikling av ny energi- og klimateknologi
Kl 1905 Leder for innovasjon Pål Midtlien Danielsen, NILU:
NILU – Innovasjon i det grønne skiftet
Kl 1925 President i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg, professor NTNU:
Behov for tiltak og forslag til tiltak sett fra kvalifiserte teknologiske arbeidstagere
Kl 1945 Spørsmål og kommentarer

  Kl.2000       Aperitiff – middag

 

 Årsmøtet er kun for representanter for rådets medlemmer.

Resten av arrangementet er åpent.  Pent antrekk

 

Påmelding:

Påmelding for medlemmer av NTVAs industrielle råd her

Påmelding for inviterte gjester her

Påmelding for øvrige deltakere her. Faktura på kr 500 sendes i etterkant av møtet.

 

 

Påmeldingsfrist innen kl 1200 mandag 29. februar.

 

Vel møtt!

 

Trondheim, 2. februar 2016

 

Med vennlig hilsen

 

Suzanne Lacasse                                                                  Lars Thomas Dyrhaug

Leder av NTVAs industrielle råd                                           Generalsekretær NTVA

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Referat fra årsmøtet i 2015