Årsmøte i NTVAs industrielle råd 2016

2017-04-17T09:32:26+02:00

Innkalling til årsmøte i NTVAs industrielle råd Invitasjon til faglig møte og middag   Tid:     Onsdag 2. mars 2016 Sted:   Det Norske Videnskabs-Akademis lokaler, Drammensveien 78, Oslo   Kl. 1730 – 1800       Årsmøte i Industrielt råd   Dagsorden: Sak 01/16   Åpning av møtet ved rådets leder Suzanne Lacasse Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2015, se IR referat 2015-02-25 Sak 03/16 Redegjørelse om NTVAs virksomhet og planer ved påtroppende [...]