Innkalling til årsmøte med middag i NTVA

 

Tirsdag 15. mars 2016, kl 1815

LERCHENDAL GÅRD, TRONDHEIM

 

Årsmøtet      kl 1815 – 1900

 

Sak 01/16     Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/16     Valg av møteleder og referent

Sak 03/16     Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/16     Styrets beretning 2015

Sak 05/16     Regnskap 2015

Sak 06/16     Budsjett for 2016

Sak 07/16     Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/16     Valg til styret

 

Middag          kl 1900

 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøter 4. desember 2015 og 9. februar 2016. Sakspapirene til årsmøtet legges ut på NTVAs hjemmeside etter hvert som de blir klare. Årsberetning 2015, Regnskap 2015 og Budsjett 2016 blir trykt i årboken for 2015.

 

Alle deltagere på årsmøtet er invitert til middagen som akademiet spanderer.

Av hensyn til middagen er det nødvendig med påmelding. Påmelding innen fredag 11. mars kl 1500. Påmelding ved epost til post@ntva.no eller til telefon 73 59 54 63.